ΥΠΟΓΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ / ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΟΛΙΟΥ
Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκής - Ποταμιάς Με την υποστήριξη του Δ. Σουλίου